Arbeid en bedrijf Bekkenproblematiek Hart vaat en longen Kinderen Lymfologie en oncologie Musculoskeletaal Neurologie Ouderen Psychosomatiek Sportgezondheidszorg Algemeen
Hieronder tref je de beschikbare e-learning modules aan.

E-learning

Algemeen (5)

E-learning 'Evidence-based handelen - zo gebruik je wetenschap in de dagelijkse praktijk'  

In deze NPi-learning 'Evidence-based handelen' begeleiden we je bij het gebruiken van wetenschappelijke informatie om je handelen te onderbouwen.

Leerdoelen
Na het volgen van deze e-learning ken je alle vijf stappen van Evidence-based practice: je frist je kennis over soorten onderzoek op, weet hoe je verschillende databases raadpleegt, kunt literatuur kritisch beoordelen en combineert wetenschappelijke informatie met je eigen expertise. Met de opgegeven literatuur, referenties en interessante websites kun je je daarna nog verder verdiepen in de lesstof.

Voor wie?
De casuïstiek en voorbeelden in deze e-learning zijn gericht op fysio- en oefentherapeuten, maar de e-learning is qua inhoud en uitleg ook geschikt voor andere (para-)medische beroepsgroepen.

Studieduur
In totaal ben je met het doorlopen van de e-learning ongeveer 4 uur bezig. Je kunt tussentijds stoppen, bij het hervatten ga je verder waar je gebleven was.

Hoe werkt deze e-learning?
De informatie in deze e-learning wordt aangeboden volgens het 'blended-learning-principe': geschreven informatie wordt afgewisseld met kennisvideo's, casuïstiek en oefenvragen. Elke stap van de e-learning eindigt met een aantal toetsvragen.

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning Module: Hulpmiddelenzorg voor fysio-, oefen- en ergotherapeuten  

Welkom bij de e-learning Moduul 'Hulpmiddelenzorg voor fysio-, oefen- en ergotherapeuten'

De ontwikkelingen op gebied van hulpmiddelenzorg gaan snel; zo zijn steeds meer hulpmiddelen voorzien van elektronica (zoals taststokken met GPS, elektronische prothesen). Het is belangrijk om aandacht te hebben voor goede, doeltreffende hulpmiddelenzorg: goede zorg heeft als resultaat dat mensen díe hulpmiddelen krijgen die hen helpen om in het dagelijks leven letterlijk en figuurlijk uit de voeten te kunnen. In de hulpmiddelenzorg staat centraal hoe de wensen en mogelijkheden van de cliënt ten aanzien van functioneren zo optimaal mogelijk worden gematched met de kenmerken van een hulpmiddel op de markt of een ‘hulpmiddel naar maat’. Daarbij wordt rekening gehouden met de context of contexten waarin de persoon het hulpmiddel wil gaan gebruiken en met persoonlijke factoren. Hoe beter de match lukt, hoe meer het hulpmiddel er aan bijdraagt dat mensen kunnen functioneren, thuis, onderweg, op school, op het werk en in hun vrije tijd.

Hoewel voor de verschillende paramedici verschillende groepen van hulpmiddelen relevant zijn, gaat het in deze module vooral om algemene kennis over hulpmiddelenzorg en de rol die de paramedicus daarbij kan spelen. Door de module heen worden voorbeelden gegeven die voor één of meer paramedische beroepsgroepen relevant zijn. Zo zijn voor bijvoorbeeld ergotherapeuten alle hulpmiddelen relevant die in het kader van zelfzorg, huishouden of op het werk worden gebruikt en voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten vooral de hulpmiddelen die bewegingsfuncties of activiteiten op het gebied van mobiliteit ondersteunen of vervangen. Maar het gebied van hulpmiddelen is heel uitgebreid en omvat ook incontinentiematerialen (bekkenfysiotherapeuten), orthesen (podotherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten), hulpmiddelen voor het verzorgen van het gebit (mondhygiënisten), diabetes hulpmiddelen (diëtisten), communicatiehulpmiddelen (logopedisten) en allerlei hulpmiddelen te gebruiken op school en bij hobby’s / sport / recreatie (fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten).

De leerdoelen van deze cursus
Aan het eind van de cursus kan de cursist:

 • Beschrijven wat het belang is van een goede hulpmiddelenzorg voor het functioneren van cliënten.
 • Benoemen van aard en omvang van hulpmiddelenzorg in Nederland.
 • Benoemen wat de plaats van hulpmiddelenzorg is binnen het paramedisch handelen.
 • Onderscheiden wat de eigen rol van de paramedicus is in het proces van hulpmiddelenzorg; bij die rol hoort ook dat de cursist zich bewust wordt van het multidisciplinaire karakter van hulpmiddelenzorg, hoe hij/zij zelf daarin – in samenwerking met anderen - kan acteren en ethische dilemma’s kan herkennen.
 • Beschrijven hoe het proces van hulpmiddelenzorg in Nederland verloopt, inclusief de wijze van vergoeding, het selectieproces, relevante wet- en regelgeving en de financiering van hulpmiddelen.
 • Aanduiden wat valt onder hulpmiddelen, welke typen hulpmiddelen er zijn en hoe hulpmiddelen zijn ingedeeld op basis van bepaalde kenmerken.
 • Demonstreren hoe in kaart is te brengen wat het effect is van het gebruik van een één of meer hulpmiddelen op het functioneren van cliënten (doeltreffendheid en doelmatigheid).

De e-learning doorloopt u individueel op een door u gewenst moment.

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
Toekomstbestendige fysiotherapie  

Welkom in de online leeromgeving behorende bij de cursus ‘Toekomstbestendige fysiotherapie (blended learning scholing)’.

Deze cursus bestaat naast de contacttijd uit een e-learning module die elke deelnemer als eerste cursusonderdeel, voorafgaand aan het fysieke cursusmoment, individueel dient te doorlopen.

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning ‘Hoe gebruik ik data in de praktijk’    

Welkom bij de e-learning 'Hoe gebruik ik data in de praktijk'

Na het volgen van deze e-learning ben je in staat om data te interpreteren en te gebruiken om je fysiotherapeutisch handelen te verbeteren. De e-learning bevat kennisclips over het verzamelen, gebruiken en interpreteren van data. Met praktijkvoorbeelden gekoppeld aan casuïstiek leer je hoe je data kunt inzetten om je patiënten nog beter te helpen en leer je van collega's door jouw data te vergelijken met die van hen.  

De e-learning is opgezet in vier thema's:

 • Verzamelen van data
 • Data en besluitvorming: ondersteuning van data bij diagnostiek en behandeling
 • Meten in de tijd: veranderscores interpreteren
 • Benchmarking: data vergelijken op therapeut- en praktijkniveau

Voor wie
Deze e-learning is ontwikkeld in samenwerking met Stichting Keurmerk Fysiotherapie en richt zich op fysiotherapeuten in de eerste lijn.

Studieduur
In totaal ben je met het doorlopen van de e-learning ongeveer 6 uur bezig. Je kunt tussentijds stoppen met de e-learning. Bij het hervatten van de e-learning ga je verder waar je gebleven was.

Accreditatie

 • Keurmerk: 6 kwaliteitsuren
 • KNGF: 6 accreditatiepunten voor Beroepsgerelateerde deel van het KRF

 

Keurmerkdeelnemers let op: valideer eerst je BIG-nummer in MijnNPi. Daarna vult het systeem automatisch de couponcode in en krijgen Keurmerkdeelnemers 30 euro korting, zie onderaan deze pagina de validatieprocedure.

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning 'Samen bouwen aan vertrouwen'  

Beste cursist,

Welkom bij de online leeromgeving van de incompany cursus 'Samen bouwen aan vertrouwen'.
Deze cursus is blended van vorm. Voorafgaand aan de eerste cursusdag doorloop je een onlinedeel. Deze bestaat uit een vragenlijst, bekijken van diverse filmpjes, opdrachten en vragen. Na ieder scherm kun je doorklikken naar het volgende scherm. Je bent ongeveer 45 minuten met de E-learning bezig.
Je kunt de E-learning onderbreken wanneer je dat wil. De eerstvolgende keer dat je weer inlogt, ga je automatisch verder waar je gebleven bent.
Wanneer je de E-learning hebt doorlopen kun je hem nog onbeperkt maken.

De E-learning is louter ter voorbereiding en er is geen toets aan verbonden.

Wij wensen je een leerzame cursus toe!
Met vriendelijke groet,

Tijn van Diemen, psycholoog
Frans Lanting, Nederlands Paramedisch Instituut

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.

Arbeid en bedrijf (4)

Module arbeidsgerelateerde paramedische zorg, deel 1  

 Welkom bij De leerlijn arbeidsgerelateerde paramedische zorg

Deze e-learning omvat twee modulen en neemt per module zo’n 4 uur in beslag.
Module 1 richt zich op bewustwording en een kennismaking met het arbeidsgerelateerde paramedische zorg. Onder arbeidsgerelateerde paramedische zorg verstaan we zorg die er op is gericht om een bijdrage te leveren aan het aan het werk houden en (terug) aan het werk krijgen (de arbeidsparticipatie te bevorderen) van uw cliënten.

Bij het opstellen van module 1 is gebruikgemaakt van het Handboek Arbeid & Gezondheid (Heerkens et al., 2019).

Tijdens het doorlopen van de e-learning krijgt u 14 MC-vragen. Na het versturen van uw antwoord krijgt u direct feedback. U krijgt 1 poging de vragen te beantwoorden, de slagingsdrempel is 70%. Na het behalen van de e-learning krijgt u uw certificaat in pdf in uw MijnNPi-account en worden de accreditatiepunten automatisch doorgestuurd.

Module 2 wordt ontwikkeld op basis van het project 'Werk aan de Winkel' van het Lectoraat Arbeid & Gezondheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en zal zich richten op concrete handvatten (meetinstrumenten en interventies).

Wij wensen u veel plezier en succes!
Nederlands Paramedisch Instituut
dr. Yvonne Heerkens, Veerle Neele MSc, drs.Tinus Jongert en Frans de Meijer

 

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
Module arbeidsgerelateerde paramedische zorg, deel 2  

wadw 2020 npi wit klein

Welkom bij de verdiepende module 2 van de module arbeidsgerelateerde paramedische zorg.

In module 1 lag de focus op bewustwording en kennismaking met werk gerelateerde paramedische zorg. Module 2 richt zich op:

 • vergroten van bewustzijn en kennis over het thema werk;
 • trainen van vaardigheden  om een goed beeld van het werk van je cliënt te vormen en hem te helpen om aan het werk te blijven of (weer) aan het werk te gaan.

Door deze module ben je bewuster van de rol die werk bij het herstelproces kan spelen. Je kunt achterhalen of de klachten een relatie hebben met het werk en welke stappen je kunt ondernemen indien dat het geval is. Concrete tools worden toegelicht en toegepast, deze tools, verdiepende informatie en vragenlijsten vind je ook terug in de toolkit.

Module 2 richt zich op verschillende aspecten van het behandelproces. Het therapeutisch proces delen we op in de diagnostische fase en de behandelfase. Een derde onderdeel gaat over samenwerking.
De module is ontwikkeld op basis van de resultaten van het onderzoeksproject ‘Doet werk ertoe?’ (2016-2017) en het onderzoeksproject ’Werk aan de winkel‘ (2018-2021) uitgevoerd door de HAN University of Applied Sciences in samenwerking met een groot aantal partijen.

Er zijn in deze e-learning een aantal opdrachten opgenomen waarbij je gevraagd wordt jouw antwoorden(en) zelf op te schrijven. Zorg dat je hiervoor pen en papier bij de hand hebt of noteer je antwoord(en) bijvoorbeeld in een leeg Word document.

Wij wensen je veel succes!

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
Wet- en regelgeving bij ziekte op het werk    

Inleiding

Aan het werk zijn en blijven (werkvermogen) is essentieel in het bestaan van de mens. Verlies van werk heeft daarom belangrijke gevolgen voor de kwaliteit van leven én een enorme economische impact. Voor mensen met ontstekingsreuma, zoals reumatoïde artritis (RA) en axiale spondyloartritis (axSpA; ofwel ziekte van Bechterew) is aan het werk blijven niet vanzelfsprekend door pijn, vermoeidheid, gewrichtsklachten en verminderde fitheid. Al vroeg in het ziekteproces en zelfs al vóór de diagnose verliezen mensen met RA/axSpA vaker hun baan dan gezonde mensen. Tijdige en effectieve behandelingen die werkverzuim verminderen of voorkomen zijn dus van groot belang. De fysio-/oefentherapeut kan voor mensen met RA/axSpA bij behoud van werk een belangrijke rol spelen. Door oefentherapie en het geven van leefstijladviezen en educatie kan de lichamelijke fitheid verbeteren  en daarmee ook het werkvermogen.

Deze module is onderdeel van een scholing waarin fysio-/oefentherapeuten handvatten krijgen om hun behandeling specifieker te richten op het werk van werkende mensen met ontstekingsreuma die een (dreigend) arbeidsprobleem hebben.
Deze module is gebaseerd op het onderzoeksproject Fysiotherapie WERKt van het LUMC, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Amsterdam UMC, Maastricht UMC, Reade.

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
Fysiotherapie WERKt - onderzoeksopzet    

Welkom bij de e-learning 'Fysiotherapie WERKt - onderzoeksopzet'

Aan het werk zijn en blijven (werkvermogen) is essentieel in het bestaan van de mens. Verlies van werk heeft belangrijke gevolgen voor de kwaliteit van leven én een enorme (economische) impact. Voor mensen met ontstekingsreuma, zoals reumatoïde artritis (RA) en axiale spondyloartritis  (axSpA; ofwel ziekte van Bechterew) is aan het werk zijn en blijven niet vanzelfsprekend door pijn, vermoeidheid, gewrichtsklachten en verminderde fitheid. Al vroeg in het ziekteproces en zelfs al vóór de diagnose verliezen mensen met RA/axSpA vaker hun baan dan gezonde mensen. Tijdige en effectieve behandelingen die werkverzuim verminderen of voorkomen zijn dus van groot belang. De fysio-/oefentherapeut kan een belangrijke rol spelen bij behoud van werk voor mensen met RA/axSpA. Actieve oefentherapie, leefstijladviezen en educatie kunnen de lichamelijke fitheid verbeteren, de balans tussen belasting en belastbaarheid verbeteren  en daarmee het werkvermogen positief beïnvloeden.

Fysiotherapie WERKt
Deze module is onderdeel van de scholing voor de Fysiotherapie WERKt studie waarin jij als fysio-/oefentherapeuten handvatten krijgt om je behandeling specifiek te richten op het werkvermogen van werkende mensen met ontstekingsreuma en een (dreigend) arbeidsprobleem.

Deze module is gebaseerd op het onderzoeksproject Fysiotherapie WERKt van het LUMC, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Amsterdam UMC, Maastricht UMC en Reade.
Doelgroep: fysio-/oefentherapeuten (algemeen practicus) werkzaam in de eerste lijn, bij voorkeur met affiniteit en/of expertise op het behandelen van mensen met reumatische aandoeningen.

Inhoud van deze elearning module
De module heeft een studieduur van 60 minuten
Accreditatiepunten: 1 na het met goed resultaat afronden van de toets bij deze module.
De toets omvat 14 meerkeuzevragen, waarbij je telkens het beste antwoord alternatief moet kiezen. Je bent geslaagd als je tenminste 70% van de vragen correct hebt beantwoord en je krijgt hiervoor maximaal 3 toetspogingen; d.w.z. maximaal 2 herkansingen bij resultaat <70%.

Leerdoelen

 • De therapeut kan de onderzoeksopzet van de FT WERKt studie beschrijven.
 • De  therapeut kent de verschillende interventie onderdelen binnen de FT WERKt studie
 • De therapeut weet wat belangrijke aandachtspunten zijn bij het geven van de interventie in het kader van wetenschappelijk onderzoek.
Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.

Hart, vaat en longen (7)

Fysiotherapie op de Intensive Care-afdeling  

Welkom bij de cursus “Fysiotherapie op de Intensive Care-afdeling”

Deze cursus bestaat uit een e-learning gedeelte en twee fysieke cursusdagen.
De e-learning module doorloop je individueel als voorbereiding op de cursusbijeenkomsten.

De e-learning module bestaat uit het bekijken van een webcast, het maken van zelftoetsvragen, het bekijken van een video met daarin tevens opgenomen een casus, het beantwoorden van  inhoudelijke vragen over de video met casus en het inhoudelijk bestuderen van 2 casussen als voorbereiding op de bijeenkomst.

Wij wensen je veel plezier en succes met het doorlopen van deze module!

Juultje Sommers, cursusleider
Marleen Buruma, coördinator deskundigheidsbevordering NPi

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning module cursus ‘Inspanningsfysiologie en trainingsleer bij de ziekenhuis patiënt’ deel 1  

Welkom bij de cursus “Inspanningsfysiologie en trainingsleer bij de ziekenhuis patiënt”

Deze cursus bestaat uit twee e-learning gedeeltes en twee fysieke cursus bijeenkomstdagen.
De e-learning module doorloopt u individueel als voorbereiding op de cursusbijeenkomsten.

Deze eerste module doorloopt u voorafgaand aan de eerste cursusbijeenkomst, de tweede module doorloopt u tussen de eerste en de tweede cursusbijeenkomst in. U krijgt voor de tweede module een nieuw wachtwoord toegestuurd.

Alle theorie en artikelen van de module zijn altijd nogmaals te bekijken via het menu bovenaan en aan het einde van de module tevens bovenaan op de feedbackpagina.

Wij wensen u veel plezier en succes met het doorlopen van deze module!

Juultje Sommers, cursusleider
Marleen Buruma, coördinator deskundigheidsbevordering

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning module cursus ‘Inspanningsfysiologie en trainingsleer bij de ziekenhuis patiënt’ deel 2  

Welkom bij de cursus 'Inspanningsfysiologie en trainingsleer bij de ziekenhuis patiënt'.

Deze cursus bestaat uit twee e-learning gedeeltes en twee fysieke cursus bijeenkomstdagen. De e-learning modules doorloopt u individueel als voorbereiding op de cursusbijeenkomsten.

Deze tweede module doorloopt u tussen de eerste en de tweede cursusbijeenkomst in.

Tijdens het maken van de module kunt u niet terug naar een vorige pagina nadat u op ‘ga verder’ heeft geklikt. Echter alle theorie en artikelen van de module zijn altijd nogmaals te bekijken via het menu bovenaan. U kunt ook de module desgewenst nogmaals maken, u heeft dan opnieuw toegang tot de stof.

Hieronder kunt u klikken op de verschillende onderdelen die vervolgens open- of dichtklappen en de bijbehorende informatie toont of verbergt.

Wij wensen u veel plezier en succes met het doorlopen van deze tweede module!

Juultje Sommers, cursusleider
Marleen Buruma, coördinator deskundigheidsbevordering

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning 'Basiscursus Fysiotherapie bij mensen met longaandoeningen'  

Beste cursist,

Welkom bij de online leeromgeving van de Basiscursus Fysiotherapie bij mensen met longaandoeningen.
De basiscursus is blended van vorm. Voorafgaand aan de eerste cursusdag doorloopt u een onlinedeel. Onderstaand de volgorde met tijdsinvestering van het online deel. Na ieder onderdeel kunt u doorklikken naar het volgende scherm. Tijdens het maken van de module kunt u niet terug naar een vorige pagina.  Alle webcasts blijven beschikbaar en kunt u via het menu bovenaan nogmaals bekijken en aan het einde van de module tevens bovenaan op de feedbackpagina.
U kunt de e-learningmoduule onderbreken wanneer u dat wilt. De eerstvolgende keer dat u weer inlogt, gaat u automatisch verder waar u gebleven bent.

 1. Webcast Ademmechanica, dr. Carel Roos, longarts. Duur 1uur 20 minuten
 2. Kennistoetsvragen
 3. Webcast Longfunctieonderzoek, dr. Carel Roos, longarts. Duur 52 minuten
 4. Kennistoetsvragen
 5. Webcast Gastransport deel 1, dr. Carel Roos, longarts. Duur 1 uur
 6. Webcast Gastransport deel 2, dr. Carel Roos, longarts. Duur 32 minuten.
 7. Kennistoetsvragen
 8. Webcast COPD, prof. dr. Wim Janssens, longarts KU Leuven. Duur 46 minuten
 9. Webcast Astma, dr. Johan Wempe, longarts UMCG. Duur 47 minuten.
 10. Webcast Interstitieel longlijden, dr. Jelle Miedema en dr. Marlies Wijsbeek, longartsen Erasmus MC. Duur 28 minuten
 11. Webcast Bronchiectasieen, dr. Nick ten Hacken, longarts UMCG.  Duur 30 minuten
 12. Webcast Pulmonale hypertensie, dr. Anco Boonstra, longarts Amsterdam UMC. Duur 32 minuten
 13. Webcast Cystic Fibrosis, dr. Monique Reijers, longarts Radboud UMC. Duur 45 minuten
 14. Lijst bekend veronderstelde begrippen
 15. Door te lezen hoofdstukken en richtlijn


Wij wensen u een leerzame cursus toe!
Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Daniel Langer, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper
Frans (F.N.) Lanting, Nederlands Paramedisch Instituut

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
Online cursus ‘De fysiotherapeutische behandeling van patiënten met een Post Intensive Care Syndroom (PICS) na ontslag uit het ziekenhuis’  


Welkom bij de online cursus ‘De fysiotherapeutische behandeling van patiënten met een Post Intensive Care Syndroom (PICS) na ontslag uit het ziekenhuis’.

Deze scholing is de online variant van de fysieke cursus ‘De fysiotherapeutische behandeling van patiënten met een Post Intensive Care Syndroom (PICS) na ontslag uit het ziekenhuis’. De doelstellingen, inhoud en omvang zijn identiek aan die van de fysieke cursus.

Deze online cursus doorloopt u individueel op een tijdstip dat het u uitkomt en in uw eigen tempo. U kunt tussentijds op elk gewenst moment stoppen en op een later moment de online cursus continueren. Alleen als u de gehele online cursus doorlopen heeft en als u meer dan 80% van de bijbehorende toetsvragen correct heeft beantwoord, ontvangt u een certificaat en accreditatiepunten.

Deze cursus is ontwikkeld door het Amsterdam UMC (afdeling Revalidatie en afdeling Diëtetiek & Voedingswetenschappen) en de Hogeschool van Amsterdam (opleidingen Fysiotherapie, Ergotherapie en Voeding en Diëtetiek), de professionals van het REACH-netwerk en het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi).

logos

 


Doelgroep
Deze online-cursus is gemaakt voor fysiotherapeuten en gaat over de gevolgen van een IC opname voor het functioneren en de consequenties voor de fysiotherapeutische behandeling van patiënten met een Post Intensive Care Syndroom (PICS) na ontslag uit het ziekenhuis. Andere (para)medische beroepsgroepen kunnen de online cursus ook volgen. Een substantieel aantal onderdelen van de online cursus is voor hen ook interessant en van toepassing.
Er wordt alleen accreditatie voor fysiotherapeuten aangevraagd.

Studiebelasting
In totaal bent u met het doorlopen van deze online cursus 6 tot 8 uur bezig.

Prijs
De prijs van de online-cursus bedraagt € 99,-
Na inloggen verschijnen prijs en betaalmodule onderaan deze tekst.

Certificaat
Als u de gehele online cursus doorlopen heeft en als u 80% of meer van de bijbehorende 18 toetsvragen correct heeft beantwoord, ontvangt u een certificaat.
Het certificaat staat in uw MijnNPi-account onder ‘mijn toetsen’  en is beschikbaar als pdf.

Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd voor het register: Algemeen fysiotherapeut (KRF NL) / Vrij deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie met 6 punten.

Een deel van de opbrengsten van deze online cursus is bestemd voor het REACH-project.


Wij wensen u veel succes met deze online cursus !

Marike van der Schaaf, fysiotherapeut, senior onderzoeker, Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie AMC, bijzonder lector Revalidatie in de Acute Zorg, Faculteit Gezondheid, Hogeschool van Amsterdam, cursusleider
Marleen Buruma, coördinator deskundigheidsbevordering NPi

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning 'KNGF-richtlijn COPD what's new'    

Welkom bij de e-learning 'KNGF-richtlijn COPD',

Deze e-learning is ontwikkeld omdat medio 2020 de nieuwe ‘KNGF-richtlijn COPD’ is verschenen. De oude was inmiddels al 12 jaar oud en was aan een update toe.

Deze e-learning bestaat uit 3 stappen:

 1. Lees de nieuwe richtlijn aandachtig door.
 2. Bekijk de webcast van Mariska Klaassen, fysiotherapeut van het Radboud UMC/Dekkerswald en kerndocent van de NPi leerlijn ‘Longen’.In deze webcast worden de high-lights van de nieuwe richtlijn besproken. Deze webcast duurt van 1 uur en 20 minuten.
 3. Aan de hand van 5 casussen doorloopt u 11 multiple choice vragen en wordt het begrip van de nieuwe richtlijn normatief getoetst.

Om de presentatie van de webcast er nog eens op na te lezen, is er een extra hand-out van deze presentatie toegevoegd.

Deze e-learning doorloopt u individueel op een tijdstip dat het u uitkomt en in uw eigen tempo. U kunt tussentijds op elk gewenst moment stoppen en op een later moment de e-learning continueren. De kennistoets is normatief. U krijgt 3 pogingen om 70% van de vragen juist te beantwoorden. Na het behalen van de toets ontvangt u uw certificaat en accreditatiepunten.

Studieduur
In totaal bent u met het doorlopen van deze e-learning ongeveer 3 uur bezig.
U moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken.

Prijs
De prijs van de e-learning bedraagt € 25,-
Na inloggen verschijnen de prijs en betaalmodule onderaan deze tekst.

Certificaat
Als u de gehele e-learning doorlopen heeft en als u 70% of meer van de bijbehorende toetsvragen (minimaal 8 van de 11 toetsvragen) correct heeft beantwoord, ontvangt u een certificaat. Er kunnen maximaal drie pogingen worden gedaan om 70% van de toetsvragen goed te beantwoorden.
Het certificaat staat in uw MijnNPi-account onder ‘mijn toetsen’  en is beschikbaar als pdf.

Accreditatie
Deze e-learning is geaccrediteerd voor het register: Algemeen fysiotherapeut (KRF NL) en vrij deel (KRF NL) en Keurmerk fysiotherapie, Oefentherapeut (coulance regeling) met 3 punten.

Tip
Wilt u met een groep fysiotherapeuten vanuit uw werksetting of longnetwerk de nieuwe richtlijn bespreken en implementeren aan de hand van casuistiek, dan is het mogelijk de NPi masterclass casuïstiek COPD in company aan te vragen. Bespreek hiervoor de mogelijkheden met Frans Lanting, via frans.lanting@npi.nl , of bel 06-15861950.

Veel leerplezier bij het doorlopen van deze e-learning.

Met vriendelijke groet,
Frans Lanting, Fysiotherapeut (niet praktiserend)/Cursusleider/Coördinator Deskundigheidsbevordering

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning module Masterclass Cardiale anatomie  

Beste deelnemer,

Deze e-learning geeft je een goede voorbereiding in de functionele en toegepaste anatomie die in de NPi- masterclass Cardiale anatomie aan de orde komt. Deze module is dan ook bedoeld als voorbereiding op de masterclass en bouwt verder op de eerder gevolgde NPi-cursus Hartrevalidatie.

Na het bestuderen van de stof zijn een aantal zelftoetsvragen opgenomen, waarmee je voor jezelf kunt nagaan of je voor het volgen van de masterclass over voldoende basiskennis beschikt .
Aan het eind van de e-learning krijg je feedback op de ingevulde antwoorden op de vragen en zie je hoe je gescoord hebt op de vragen. Bij 80% of meer goede antwoorden krijg je te zien dat je een voldoende hebt behaald, een lagere score heeft echter geen consequenties. De score is enkel bedoeld om te laten zien of je de leerstof voldoende hebt begrepen. Bij minder dan 80% goede antwoorden kun je de e-learning module met de bijbehorende vragen desgewenst nog een keer maken.

Het systeem onthoudt waar je bent gebleven, dus als je halverwege bent gestopt kun je opnieuw inloggen, de juiste module kiezen en klikken op ‘ga verder met de e-learning’.

In totaal ben je met het doorlopen van deze  e-learning module ongeveer 1,5 uur bezig.

Wij wensen je veel plezier en succes met het doorlopen van deze module!




 

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.

Kinderen (5)

E-learning module cursus 'Hoofdpijn bij kinderen' deel 1  

Welkom in de online leeromgeving behorende bij de cursus ‘Hoofdpijn bij kinderen’.

Deze cursus bestaat naast de contacttijd op beide cursusdagen uit twee e-learning modules die voorbereiden op de contact bijeenkomsten
Wij wensen u veel plezier en succes met het doorlopen van de e-learning en zien u graag bij de eerste bijeenkomst.

Monique Bot, cursusleider en docent bij de cursus ‘Hoofdpijn bij kinderen’
Hans Bult, coördinator deskundigheidsbevordering NPi

 

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning module cursus 'Hoofdpijn bij kinderen' deel 2  

Welkom bij de e-learning ter voorbereiding op dag 2 van de cursus Hoofdpijn bij kinderen.
Deze e-learning bestaat uit het uitwerken van een eigen casus, het afnemen van klinimetrie en reflecteren hierop en het beantwoorden van vragen bij een artikel over het biopsychosociale model.
Bovenin het scherm kunt u alle benodigde documenten op elk gewenst moment aanklikken en bekijken.
De e-learning ter voorbereiding op dag 2 neemt zo’n 3 ½ uur in beslag. U kunt de module onderbreken wanneer u dat wilt en er op een ander moment mee verder gaan. Het systeem onthoudt waar u bent gebleven.

Wij vragen u uw uitwerkingen op te slaan en digitaal of op papier mee te nemen naar de bijeenkomsten.

Monique Bot, cursusleider en docent bij de cursus ‘Hoofdpijn bij kinderen’
Hans Bult, coördinator deskundigheidsbevordering NPi

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning module deel 1 ‘Motorische ontwikkeling van peuters; onderzoeken en behandelen’  

Welkom bij de e-learning behorende bij de cursus ‘Motorische ontwikkeling van peuters; onderzoeken en behandelen’.

Deze cursus bestaat uit drie e-learning modules en drie fysieke cursusdagen. De e-learning doorloopt u individueel als voorbereiding op de cursusbijeenkomsten.
De e-learning ter voorbereiding op bijeenkomst 1 bestaat uit het lezen van verschillende literatuur, een kennisquiz, het maken van beeldopnames en het beantwoorden van vragen daarover. De e-learning ter voorbereiding op bijeenkomst 1 neemt zo’n 7 uur in beslag.

De e-learning ter voorbereiding op bijeenkomst 2 bestaat uit het kijken van een webinar, lezen van verschillende literatuur en het maken van beeldopnames.
De e-learning ter voorbereiding op bijeenkomst 3 bestaat uit het uitwerken van een casus.

Wij wensen u veel plezier en succes met het doorlopen van de e-learning en zien u graag bij de eerste bijeenkomst op donderdag 11 april!

Monique Sassen, cursusleider en docent bij de cursus ‘Motorische ontwikkeling van peuters; onderzoeken en behandelen’
Marieke Regeling, coördinator deskundigheidsbevordering NPi

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning module deel 2 ‘Motorische ontwikkeling van peuters; onderzoeken en behandelen’  

Welkom bij de tweede e-learning module behorende bij de cursus ‘Motorische ontwikkeling van peuters; onderzoeken en behandelen’

Deze cursus bestaat uit drie e-learning modules en drie fysieke cursusdagen.
De e-learning modules doorloopt u individueel als voorbereiding op de cursusbijeenkomsten.

De e-learning ter voorbereiding op bijeenkomst 2 bestaat uit het kijken van een webinar, lezen van verschillende literatuur en het maken van beeldopnames. De e-learning ter voorbereiding op bijeenkomst 2 neemt zo’n 5 uur in beslag.

Wij wensen u veel plezier en succes met het doorlopen van de e-learning en zien u graag bij de tweede bijeenkomst op donderdag 25 april!

Monique Sassen, cursusleider en docent bij de cursus ‘Motorische ontwikkeling van peuters; onderzoeken en behandelen’
Marieke Regeling, coördinator deskundigheidsbevordering NPi

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning module deel 3 ‘Motorische ontwikkeling van peuters; onderzoeken en behandelen’  

Welkom bij de derde e-learning module behorende bij de cursus ‘Motorische ontwikkeling van peuters; onderzoeken en behandelen’

Deze cursus bestaat uit drie e-learning modules en drie fysieke cursusdagen.
De e-learning modules doorloopt u individueel als voorbereiding op de cursusbijeenkomsten.

De e-learning ter voorbereiding op bijeenkomst 3 bestaat uit het uitwerken van een case en neemt zo’n 7 uur in beslag.

Wij wensen u veel plezier en succes met het doorlopen van de e-learning en zien u graag bij de laatste bijeenkomst op donderdag 16 mei!

Monique Sassen, cursusleider en docent bij de cursus ‘Motorische ontwikkeling van peuters; onderzoeken en behandelen’
Marieke Regeling, coördinator deskundigheidsbevordering NPi

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.

Lymfologie en oncologie (2)

EVC-toets ‘Fysieke training na de medische behandeling’    

Deze EVC-toets (EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties) is gemaakt door Stichting Onconet en is bedoeld voor fysiotherapeuten die cursussen hebben gevolgd op het gebied van oncologie en training bij andere scholingsaanbieders dan het NPi en deel willen nemen aan de NPi-cursus ‘Behoud van fysieke fitheid tijdens chemotherapie’. Na het volgen van de cursus ‘Behoud van fysieke fitheid tijdens chemotherapie’ wordt het mogelijk om je te registreren op de zorgzoeker van Stichting Onconet.

De vooropleidingen die recht geven op het maken van de toets zijn:
- ‘Beweeginterventie Oncologie’ van Pro Education
- ‘Fysiotherapie en oncologische revalidatie’ van Fysio Physics Opleidingen

Je haalt een voldoende voor de toets wanneer je in maximaal drie pogingen minimaal 70% van de 25 toetsvragen, dat wil zeggen minimaal 18 vragen, goed hebt beantwoord.

We adviseren je om bij het maken van de toets het cursusmateriaal van de gevolgde cursussen bij de hand te hebben.

Bij vragen over de toets kan via info@onconet.nu contact worden opgenomen met Onconet.

Prijs
De prijs van de toets bedraagt € 25,00
Na inloggen verschijnen prijs en betaalmodule onderaan deze tekst.

Accreditatie
Deze toets is niet geaccrediteerd.

Studieduur
De totale studiebelasting is ongeveer 1 uur.

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning ‘The role and treatment of the fascial system in cancer patients’    

Deze e-learning heeft tot doel om de functie en werking van het fasciale systeem te beschrijven, alsmede de tekens en symptomen van disfuncties in het fasciale systeem. Tevens leert de deelnemer in deze e-learning hoe de disfuncties in het fasciale systeem therapeutisch kunnen worden beïnvloed bij cliënten met lymfoedeem, littekens en bewegingsbeperkingen ten gevolge van de behandeling voor kanker.

The presenter of this e-learning is Tiina Lahtinen-Suopanki. She is an advanced specialist in musculoskeletal physiotherapy and has a Health Sciences Bachelor’s degree in exercise medicine. She is also a lymphedema therapist and has applied the knowledge of fascia and fascial manipulation in the management of treating edema and scarring. Tiina works as a senior consultant physiotherapist for a pain clinic and is a private practitioner in the orthopaedic and rehabilitation hospital Orton Oy, Helsinki, Finland. She has taught continuing education courses for physical therapists in Manual Therapy and Therapeutic Exercises since 1987 and became an authorized teacher of Fascial Manipulation® in 2014.

Leerdoelen:
De leerdoelen / learning objectives van deze e-learning zijn:
- To understand specific anatomical and histological characteristics of superficial, deep muscular and visceral fasciae and their relationship with neural, vascular, lymphatic structures.
- To recognize and correlate principal presenting signs and symptoms of dysfunctions in the three fascial layers and their role in proprioception, interoception and nociception.
- To learn about how to apply the most appropriate type of fascial manipulation treatment for cancer patients with lymphedema, pain, movement dysfunctions, and impaired body awareness.

Deze e-learning bestaat uit:

 • Een lezing over ‘The role and treatment of the fascial system in cancer patients’ (duur: 48 minuten), verzorgd door Tiina Lahtinen-Suopanki tijdens de 2nd International Conference on Physical Therapy in Oncology d.d. 4 mei 2021.
 • 7 multiple choice toetsvragen over de inhoud van de lezing.

Doelgroep
Deze e-learning is ontwikkeld voor oedeemfysiotherapeuten, oncologiefysiotherapeuten en oncologisch geschoolde fysiotherapeuten en is alleen toegankelijk voor leden van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie (NVFL).

Studiebelasting
In totaal ben je met het doorlopen van deze e-learning ongeveer 1 uur bezig.

Prijs
De prijs van de e-learning bedraagt € 7,50.
Na inloggen verschijnen prijs en betaalmodule onderaan deze tekst.

Certificaat
Als je de gehele e-learning doorlopen hebt en als je 70% of meer van de bijbehorende toetsvragen (minimaal 5 van de 7 toetsvragen) correct hebt beantwoord, ontvang je een certificaat. Er kunnen maximaal drie pogingen worden gedaan om 70% van de toetsvragen goed te beantwoorden.

Accreditatie
Deze e-learning is geaccrediteerd voor de registers: Algemeen fysiotherapeut (KRF NL) / Oncologiefysiotherapeut (KRF NL) / Oedeemfysiotherapeut (KRF NL) / Keurmerk Fysiotherapie met 1 punt.

 

Wij wensen je veel leerplezier met het doorlopen van deze e-learning!

Tiina Lahtinen-Suopanki, physiotherapist / lymphedema therapist
Michael Schermer, coördinator Deskundigheidsbevordering / fysiotherapeut (n.p.)

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.

Musculoskeletaal (1)

E-learning ‘Tinnitus’    

Welkom bij de E-learning ‘Tinnitus’.

Tinnitus is een veel voorkomende klacht in de algehele populatie, 10 tot 15% van de volwassenen krijgt hier in het leven mee te maken en 69% van deze mensen heeft ook last van nekpijn. Ook komt tinnitus bij ± 60% van de patiënten met TMD-gerelateerde klachten voor. Als zodanig is tinnitus een vaak voorkomend klinisch gegeven in de klachtenverhalen bij fysiotherapeuten, manueel therapeuten en orofaciaal fysiotherapeuten. In bepaalde gevallen (zo’n 25%) worden nekpijnklachten alsmede kaakpijnklachten van deze patiënten ook in een syndromaal verband gebracht met tinnitus en worden deze zelfs als een oorzakelijke of beïnvloedende factor voor tinnitus beschouwd. Vanuit deze gedachte komt de hypothese voort dat de tinnitus beïnvloedbaar is door interventies met een musculoskeletale gerichtheid op het temporomandibulaire stelsel en/of de halswervelkolom.

Deze e-learning heeft tot doel de complexe problematiek van tinnitus in het algemeen en nek/kaak-gerelateerde tinnitus in het bijzonder diagnostisch herkenbaar te maken. Op grond van recente evidentie over somatische en niet-somatische tinnitus krijgt de cursist een eerste beeld van de mogelijkheden met betrekking tot de diagnostiek en de behandelmogelijkheden voor patiënten met tinnitus binnen de fysiotherapiepraktijk.

Doelgroep
Deze e-learning is ontwikkeld voor fysiotherapeuten, manueel therapeuten en orofaciaal fysiotherapeuten.

Studiebelasting
In totaal ben je met het doorlopen van deze e-learning ongeveer 1 uur bezig.

Prijs
De prijs van de e-learning bedraagt € 25,00
Na inloggen verschijnen prijs en betaalmodule onderaan deze tekst.

Certificaat
Als je de gehele e-learning doorlopen hebt en als je 75% of meer van de bijbehorende toetsvragen (minimaal 7 van de 9 toetsvragen) correct hebt beantwoord, staat er een certificaat in je MijnNPi account. Er kunnen maximaal twee pogingen worden gedaan om 75% van de toetsvragen goed te beantwoorden.

Accreditatie
Deze e-learning is geaccrediteerd voor de registers: Algemeen fysiotherapeut (KRF NL) / Manueel therapeut (KRF NL) / Orofaciaal fysiotherapeut (KRF NL) / Vrij deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie met 1 punt.

Wij wensen je veel leerplezier met het doorlopen van deze e-learning!

Prof. dr. Sarah Michiels, professor in de musculoskeletale revalidatie / kinesitherapeut / manueel therapeut
Michael Schermer, coördinator Deskundigheidsbevordering / fysiotherapeut (niet praktiserend)

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.

Neurologie (1)

'Iedereen is anders: omgaan met psychologische factoren van CVA-patiënten tijdens de revalidatie'  

Deze cursus is ontwikkeld door Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het onderzoeks- en innovatiecentrum van het UMC Utrecht en van De Hoogstraat Revalidatie in samenwerking met de Universiteit Maastricht en het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi).

logo drie

Welkom bij de cursus 'Iedereen is anders: omgaan met psychologische factoren van CVA-patiënten tijdens de revalidatie'.

Deze cursus bestaat uit een e-learning gedeelte en twee cursus bijeenkomsten. De e-learning doorloopt u individueel als voorbereiding op de cursusbijeenkomsten.

Leerdoel cursus
Na de cursus kan de deelnemer bij een patiënt na een beroerte (neuro)psychologische- en persoonsfactoren die de revalidatie beïnvloeden onderscheiden.
De deelnemer heeft adviezen gekregen die hij/zij kan gebruiken om aan te sluiten bij de patiënt tijdens de revalidatie.

Hoe werkt deze e-learning?
In de e-learning komen afwisselend theorie, casussen en webcasts aan de orde. Daarnaast zijn er tussentijds vragen opgenomen. Aan het eind van de e-learning krijgt u feedback op de ingevulde antwoorden op de vragen en ziet u hoe u gescoord hebt op de vragen. Bij 60% of meer goede antwoorden krijgt u te zien dat u een voldoende heeft behaald, een lagere score heeft echter geen consequenties. De score is enkel bedoeld om te laten zien of u de leerstof voldoende heeft begrepen. Bij minder dan 60% goede antwoorden kunt u de e-learning module met de bijbehorende vragen desgewenst nog een keer maken.

Aan het einde van de e-learning staat een huiswerkopdracht. Deze huiswerkopdracht voert u uit als voorbereiding op de eerste bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt verder gewerkt met deze huiswerkopdracht.

In totaal bent u met het doorlopen van deze e-learning en de huiswerkopdracht ongeveer 4 uur bezig.

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.

Sportgezondheidszorg (3)

E-learning module 'Inspanningsfysiologie en oefentherapie' deel 1  

Van harte welkom in de online leeromgeving behorende bij de cursus ‘Inspanningsfysiologie en oefentherapie’ (blended learning)’. Deze cursus bestaat naast 2,5 contactdag uit een e-learning moduul die elke deelnemer, voorafgaand aan de fysieke cursusdagen, individueel kunt doorlopen.



Veel leerplezier!
drs. Gerard van der Poel, inspanningsfysioloog
Hans Bult MSc, sportfysiotherapeut

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning module 'Inspanningsfysiologie en oefentherapie' deel 2  

Wederom van harte welkom bij (deel 2 van) de E-learning module 'Inspanningsfysiologie en oefentherapie'.

De voorbereiding van dag 2 neemt ca. 4 uur in beslag. U kunt de module op ieder gewenst moment onderbreken en er op een ander moment mee verder gaan. Het systeem onthoudt waar u bent gebleven. U kunt de module meerdere malen doorlopen.

Bovenaan alle pagina's staan de linken naar de benodigde documenten. We wensen u succes en zien u graag op dag 2 dd maandag 5 oktober 2020 a.s. in Hotel Papendal te Arnhem!

Veel leerplezier!


drs. Gerard van der Poel, inspanningsfysioloog
Hans Bult MSc, sportfysiotherapeut

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
E-learning module 'Inspanningsfysiologie en oefentherapie' deel 3  

Van harte welkom bij het laatste deel van de E-learning module 'Inspanningsfysiologie en oefentherapie'.

De voorbereiding van dag 3 neemt ca. 3 uur in beslag. U kunt de module op ieder gewenst moment onderbreken en er op een ander moment mee verder gaan. Het systeem onthoudt waar u bent gebleven. U kunt de module wel meerdere malen doorlopen.

Bovenaan alle pagina's staan de linken naar de benodigde documenten.

Voor de presentaties wordt de cursusgroep in 2 groepen gesplitst. U volgt van beide trainingsprogramma’s één sessie. Aan het einde van de middag is er een laatste afsluitend onderdeel met de gehele deelnemersgroep.

We wensen u succes met de voorbereiding van de presentatie en zien u graag op maandag 30 november 2020 a.s. van 13.00 uur tot 17.00 uur in Hotel Papendal te Arnhem! De koffie en thee staan klaar vanaf 12.30 uur.

drs. Gerard van der Poel, inspanningsfysioloog
Hans Bult MSc, sportfysiotherapeut

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.

NPi-service e-learning

Hart, vaat en longen (1)

NPi-service E-learning 'Hoog-intensieve looptraining bij perifeer arterieel vaatlijden'    

In deze NPi-service E-learning staat hoog-intensieve looptraining bij claudicatiopatiënten centraal.

Je leest een wetenschappelijk onderzoek en een referaat van diezelfde studie.

Daarna beantwoord je 10 meerkeuzevragen om te toetsen of je:
✅ het artikel goed hebt gelezen
✅ de studie kritisch kunt beoordelen en
✅ de informatie in een praktijksituatie kunt toepassen op een patiënt (casuïstiek)

Wat kost het?
▪ gratis voor KNGF-leden of Keurmerktherapeuten (lees hier hoe)
▪ gratis bij een NPi-service abonnement
▪ 25 euro bij losse aanschaf

Wat krijg je?
⭐ praktische kennis over hoog-intensieve looptraining bij sPAV-patiënten
⭐ een kritische blik bij het lezen van wetenschappelijk onderzoek
⭐ 2 accreditatiepunten (KRF of SKF) als je 7 of meer goede antwoorden geeft.

Je moet ingelogd zijn om een e-learning of toets te maken
Je kunt hier inloggen of hier een acount aanmaken.
Telefoon E-mail Locatie Twitter